Tjenester

Hageplanlegging:

Utarbeiding av tegninger og skisser med forslag til plantevalg, beplantning, støttemurer, trapper, sitteplasser og så videre.

Rådgivning:

Veiledning i beskjæring og skjøtsel.

Permakulturdesign.

Har grunnkurs i permakultur, etablerer egen hage etter permakulturprinsipper. Hagen skal etterhvert være en besøkshage til inspirasjon og undervisning.

Elementer i hagen.

Dam, stein, pilegjerder, pergola, skiferplasser

Innkjøp av planter og tilbehør.
Formidling av ulike gartnertjenester.

Samarbeidsparntere innen gartner og anleggsgartnerbransjen