Rips

Dette er ripsinnlegget, «hide post image» er satt til no – derfor vises bare innholdet i innlegget og ikke «Fremhevet bilde» som visies i oversikten over innlegg på home-siden.

Småbilder i ripsinnlegget: